Saturday, September 13, 2014

9 DAM Overflow

 Last few days of sparse rains bought new water in Jamnagar Dams, however the Ranjit Sagar dam that provide drinking water to City has almost no water.


હાલાર પંથકના અત્યાર સુધીમાં નવ ડેમો ઓવરફ્લો થઈ ગયા છે,
શહેરને પાણી પુરૃ પાડતા રણજીતસાગર ડેમમાં પાણીની આવક થઈ નથી.


ફુલઝર-૧ - રફુટ,
ડાયામીણસર - ૦.૩૩,
આજી-૪ - ૦.૩૩,
ઉંડ-૧ - ૦.ર૦,
વોડીશાંગ -  ૧.૧પ,
મીણસાર-વી - ૦.૬૬,
વેરાડી-ર - ૧.૧પ,
વેરાડી-૧ - ૧.૯૦


0 comments :