• Travel Jamnagar

    Contact info@halar.org for Jamnagar Travel

  • Travel Jamnagar

    Contact info@halar.org for Jamnagar Travel

  • Travel Jamnagar

    Contact info@halar.org for Jamnagar Travel

Saturday, June 30, 2012

Free Ad on Halar.org , Jamnagar News


Friends, delighted to start a free Ad service on http://www.halar.org  and http://jamnagar-news.blogspot.com .

You can email us with content and you may include a 125x125 image at ad@halar.org .

OR

you can submit the content online at http://halar.org/contact.aspx

Saturday, June 23, 2012

Cops house looted

Booty worth rs. 5.17 lakh was stolen from a cops house in jamnagar's patel nagar area near the ranjit sagar road.

more details awaited.

Thursday, June 21, 2012

Free Jamnagar Ad on halar.org

Coming soon - free ad on http://www.halar.org watch this space.

Monday, June 11, 2012

Jamnagar nu Jivan ane Jaman

દિલ્હી વાળા દુખી,
વાપી વાળા પાપી,
મુંબઈ વાળા મામુ.
ગોવા વાળા ગાંડા,
વલસાડ વાળા વાસી,
પારકા પૈસા ખાઈ ને જામનગર વાળા સુખી..........!!!• •

ગુજરાતના એક ખૂણામાં પડી જવાને કારણે જામનગર એના સગા ભાઇ સમા રાજકોટ જેવું પૈસેટકે સમૃદ્ધ નહિ બન્યું હોય, પણ રજવાડી શહેરની શાન-ઓ-શૌકત હજી જામનગરમાં બરકરાર છે, જે રાજકોટે ગૂમાવી દીધી છે.
શહેરનું ચક્કર મારવા નીકળ્યા હો, તો એક ગાળ બેશક સાંભળવા મળશે ‘‘નવરીના’’,
એટલે સીધી ક્રિયાપદની ગાળો ય નવી નોટોની માફક ચલણમાં મૂકાઇ છે, ‘‘હવે હાલતીનો થા...’’ ...‘‘જરા ઊભીનો ’રે, ને...!!’’
બાકી અફ કોર્સ, તમારે સ્વીકારવું તો પડે જ કે, દુનિયાભરમાં જામનગર જેવી મીઠી ભાષા.. ફક્ત જામનગરીઓ પાસે જ સાંભળવા મળે. ‘‘અમે તો ‘કે ’દિના તમારી રાહું જોતા’તા, ભાઆ... ય, પણ તમે નો આઇવા.’’ (‘નો આઇવા’ એ તો ફક્ત મનગમતા માણસો માટે, બાકીનાને ‘તમે નો ગુડાણા...’’ એમ કહેવાય. આવા મહાનુભાવો માટે, ‘પાણી પીઘું’ ને બદલે ‘ઢીંચ્યુ’ જમવાને બદલે ‘ગળચ્યું’ બોલાય.

જામનગરમાં કોઇને ઘેર મેહમાન થયેલો માણસ ભૂખ્યો પાછો ન જાય. બાકીના ગુજરાતમાં બરણીવાળો ગયા શુક્રવારવાળો નાસ્તો ખવડાવીને મેહમાનોને પતાવી દે. જામનગરવાળા જમાડીને મોકલે. ન જમો તો કદાચ મારે ય ખરા. કટાણે ગયા હો તો ગરમાગરમ પાટા (આપણી ભાષામાં પેલા લાંબા ‘ફાફડા’) હોય. અડઘું જામનગર રોજ સવારે ભૂલ્યા વગર ગરમ ગાંઠીયા અને પાટા ખાઇ ખાઇને મોટું થયું છે. જામનગરમાં કોઇ માંદુ પડે, તો બ્લડને બદલે ગાંઠીયાના બાટલા ચડાવવાનો દસ્તુર છે. લારીને આ લોકો રેંકડી કહે છે. પાણી-પુરીની શોખિન પ્રજા પહેલા પૂછી લે છે, ‘‘દસ રૂપિયે મેં કિતની દોગે?’’ પેલો કહે ‘‘આઠ’’. એ પછી અમારો જામનગરી ધરાઇ ધરાઇને ૬૦-૭૦ પકોડીઓ ધરબી ગયો હોય ને પછી ભૈયાને અટકાવીને કહે,‘‘ભૈયાજી, દસ રૂપિયે કી હો જાયે, તો બોલ દેના"...!!
હમણાં હમણાંથી જો કે, રીલાયન્સ અને એસ્સાર આવ્યા પછી અહીંના લોકોના ખિસ્સામાં ય જોર વઘ્યું છે અને દોઢસો રૂપિયાની પંજાબી સબ્જી આપતી મોટી હોટલોમાં જતી થઇ છે... એ વાત જુદી છે કે, વૈભવ નવો નવો અને આદતો જૂની જૂની હોવાથી હજી મોટી હૉટેલમાં ગયા પછી, ‘‘ઓ ભા’આ..ય.. જરી બે ગાંઠીયા વધારે તો નાંખો.. ’’ બોલાઇ જાય છે.
એક જમાનામાં જામનગરને સૌરાષ્ટ્રનું પેરિસ કહેવાતું. આજે રીલાયન્સ કે ેએસ્સારને કારણે સુંદરતામાં જરી આધુંપાછું થયું હશે, પણ જામનગર ફ્‌ક્ત એની સુંદરતા ઉપર જ મુસ્તાક નથી. અહીંના લોકોનું કલ્ચર. લાઇફ-સ્ટાઇલ કે મોજીલો સ્વભાવ... ઉપરાંત ખૂબ જ વહાલા લાગે તેવા જૂનાં રસ્તાઓ, શેરી અને ફળીઓ, પાનવાળાઓ, અમારો લાખોટો, અમારૂં ગ્રેઇન માર્કેટ ને અમારા બેડીનું નાકું.. ભાઇભાઇભાઇ...
અહીંની મેડિકલ કૉલેજમાં ભણીને ડૉકટર થયેલા કોઇ સેંકડો નથી, હજારો છે. દુનિયાભરમાં એ લોકોએ જામનગરનું જ નહિ, ભારતનું પણ નામ રોશન કર્યું છે. જામનગરનું એક દિવસનું અનાજ ખાઇ જનાર કદી ૠણ ચુકવવાનું ન ભૂલે, એવી અહીંની ભૂમિ છે. અહીં ભણી ગયેલા ડૉકટરો ક્યારેક પેશન્ટસની બાકી ફી ભૂલી જાય છે, પણ જામનગરને કોઇ ભૂલ્યું નથી
- અશોક દવે

નગર જામની મજા અનેરી,
અસર ફરો તો થશે ઘનેરી,
રક્ષાની પાંખો ત્રણેનો લાભ શહેરને મળતો,
અહીં આવી અંબાણીએ ઉદ્યોગ કર્યો ધમધમતો,
વખણાંય અહીંનાં સુરમો, કંકુ, કાજળ બહુ,
પહેરે અહીંની બાંધણી ભાભી, નણંદ ને સાસુ વહુ,
શિક્ષા તબિબિ અહીં ઊંચેરી,
નગર જામની મજા અનેરી,
જામનગરની ઓળખ બીજી કાશી છોટું,
શાનો–શૌકત આ શહેરની છે લાખોટું,
એવું નહીં કે લોક ફ્કત વેપાર કરી જ જાણે,
દુનિયા વિનુ, રણજીની રમત હજુય વખાણે,
શાન શહેરની આમ કુબેરી,
નગર જામની મજા અનેરી,
સોનાપુરી સુંદર એવું, મરણ ઉત્સવ લાગે,
જગતભરમાં દ્વારિકાની દુંદુભિઓ વાગે,
તળાવ કાંઠે રાત દિવસ છે રામનામ નો નારો,
કહે જામસાહેબ કોઇ તો જામનગર સંભારો,
હાલારીના હાડહાડમાં દિલેરી,
નગર જામની મજા અનેરી
અસર ફરો તો થશે ઘનેરી,
-Kishan Radia
Hit The Like If You Are Jamnagari

Sunday, June 10, 2012

Jamnagar - Refining Capital Of IndiaRefining capacity at jamnagar refining hub is intensified. Essar oil announced completion of the expantion of its vadinar refinery.

This expantion was 4 month ahead of the scheduled completion time.

Sources from Reliance industry didnt disclosed any response earlier on the news.

Later Mr. Ambani announced various projects around Jamnagar complez at RIL AGM. RIL is sitting on hughe cashpile but with current slowdown no companies are putting their hands in new projects, RIL once bitten by repulsive policy of central govt regarding the D6 basins, is looking back at Jamnagar area.

In recent times, Jamnagar will see a huge proprtion of inflows of more projects and more business.

નગર જામની મજા અનેરી

નગર જામની મજા અનેરી,
અસર ફરો તો થશે ઘનેરી,
રક્ષાની પાંખો ત્રણેનો લાભ શહેરને મળતો,
અહીં આવી અંબાણીએ ઉદ્યોગ કર્યો ધમધમતો,
વખણાંય અહીંનાં સુરમો, કંકુ, કાજળ બહુ,
પહેરે અહીંની બાંધણી ભાભી, નણંદ ને સાસુ વહુ,
શિક્ષા તબિબિ અહીં ઊંચેરી,
નગર જામની મજા અનેરી,
જામનગરની ઓળખ બીજી કાશી છોટું,
શાનો–શૌકત આ શહેરની છે લાખોટું,
... એવું નહીં કે લોક ફ્કત વેપાર કરી જ જાણે,
દુનિયા વિનુ, રણજીની રમત હજુય વખાણે,
શાન શહેરની આમ કુબેરી,
નગર જામની મજા અનેરી,
સોનાપુરી સુંદર એવું, મરણ ઉત્સવ લાગે,
જગતભરમાં દ્વારિકાની દુંદુભિઓ વાગે,
તળાવ કાંઠે રાત દિવસ છે રામનામ નો નારો,
કહે જામસાહેબ કોઇ તો જામનગર સંભારો,
હાલારીના હાડહાડમાં દિલેરી,
નગર જામની મજા અનેરી
અસર ફરો તો થશે ઘનેરી,

.......... કિંજલ્ક વૈદ્ય

Saturday, June 9, 2012

subhash trivedi in vadodara

Subhash trivedi is transfered to vadodara, following the high court order.

The controversy begun when Subhash Trivedi nabbed an alledged bootledger named vishal in jamnagar. Subhash Trivedi is the cleanest police officer in Gujarat IPS cadre and many were seeing this as a step to malign his image.

With high court ordering Trivedi to not to enter the city, Gujarat police has transfered him to vadodara

Wednesday, June 6, 2012

Graduate at 73, Aspires to do Masters

Age never restricts ambitions, if you have the will, Jam Jodhpur's Bhovan bhai completed BA at the age of 73 and aspires to do MA.A farmer by profession, Bhovan bhai never got opportunity to study further in the young age, he completed school education in 1962 but could not complete the education because of supporting family. Hats off to Bhovan bhai to set an example of continuing education.

Sunday, June 3, 2012

Jamnagar Class 10th results - 48%

A dismal 48% results was announced on Saturday for Jamnagar district, with Jamnagar city itched a lower, just 33.42%.A1 grade - the top class grade had around 162 students from Jamnagar. Total tally of the grade wise student count is as followsA1 : 162

A2 : 966

B1 : 1749

B2 : 2839

C1 : 4020

C2 : 3215

D : 2033

E : 15853Many students aspire to graduate in engineering, medical and other leading fields, Jamnagar News & halar.org wishes all the students good luck for their future.

Friday, June 1, 2012

Antilla - Exclusive Photos of Mukesh Ambani's Home

Vanity Fair, the only media till date that managed to capture the beauty of Mukesh Ambani's home has some stunning pictures of the house. 

Nita Ambani defines their 27-storey house "Antilla" as a modern home with an Indian heart.

  Ambani mansion is the costliest home in the world.
Vanity fair titled the article as "The Taj Mahal meets flash Gordon." the article will be published in the June Edition of Vanity Fair.

See more pics on - http://halar.org/post/Mukesh-Ambani-House-Photos-Antilla-Mumbai.aspx

Picture: Vanity fair.

CID Crime to investigate Torture case

In a blow to outgoing DSP, Yesterday Gujarat high court directed CID (crime) for the investigation.

CID will investigate the situations what led the custodial torture victim to withdraw his petition.

An officer of DIG rank in CID (crime) and will submit a report by June 25.


Singala was arrested on charges of bootlegging, and claimed he was tortured by trivedi and two other officers.

One of the officer is transferred and other is been suspended.