Monday, July 16, 2018

GJ 10 ONLY


😝⛈🌩🌨🌧⛈🌩🌨😝
 જય ગિરનારી
જય સોમનાથ જૂનાગઢ,સોમનાથ,વેરાવળ,સુત્રાપાડા,કોડીનાર, ધોરાજી,ઉપલેટા,કેશોદ,
આ બધી જગ્યા એ આમને આમ વરશાદ ચાલુ રહેશે
તો આ બધા લોકો ઍ
 કપડા સૂકવવા માટે *જામનગર* ધક્કો થશે.
ધાબા ઉપર કપડા સૂકવવા ના 1 જોડી નાં 10 રૂપિયા
 ધુડ માંથી રૂપિયા બનાવે એ હવા અનેં તડકા માથી પણ રૂપિયા બનાવવા ની છમતાં ધરાવે ભાઇ.

નૉ રેનકોર્ટ નો છત્રી ઓન્લી ફોર ધુડ ની ડમરી

 *#GJ 10* ☀☀


0 comments :